راهنمای نصب بوش سیلندر نوع تر

راهنمای نصب بوش سیلندر نوع تر

دستورالعمل‌ها و راهنما برای نصب بوش‌های سیلندر نوع تر (آبرو):

پیش از نصب بوش‌های سیلندر (بوش های موتور) جدید، نواحی تماس بلوک سیلندر از قبیل قطر داخلی بلوک‌ها، فرو رفتگی‌های لبه، و سطوح نشیمن گاه لبه‌ باید تمیز و سالم باشند. از این رو باید بوش‌های فرسوده با دقت به کمک یک دستگاه پرس هیدرولیک و یا ابزار مناسب خارج کرد.

بلوک سیلندر باید به صورت عینی و از نظر شکل و ابعاد برای بررسی ترک‌ها و تغییر شکل‌های شدید که می‌تواند سبب ترک برداشتن لبه و تغییر شکل یافتن شیارهای داخلی بوش شوند، کنترل گردد.

هنگامیکه سطح سر سیلندر در شرایط ضعیفی قرار دارد شرایط مشابهی وجود دارد. یک واشر سر سیلندر با ضخامت و استحکام غیر همسان و سوراخ‌های جابه‌جا شده نیز می‌تواند باعث تغییر شکل بوش سر سیلندر باشد، حتی اگر فشار وارده از سوی پیچ‌ها در شرایط مناسب و دقیق باشد. همچنین باید سوراخ‌های هر سیلندر در بالا و پایین به لحاظ محوری باهم بررسی شوند و این هماهنگ محوری و عمودی با سطح نشیمنگاه لبه بوش‌ها و سطح بالایی سیلندر به طور دقیق در مدنظر باشد.

شیارها، قطر فرورفتگی‌ها، و عمق فرو رفتگی‎‌ها، در بلوک موتور باید با هر کدام اندازه‌های دقیق استاندارد موتور، برابر باشد.

پیشنهاد می‌شود از اورینگ‌های لاستیکی مرغوب به همراه بوش‌ها خریداری شوند، زیرا هر گونه تفاوت در خصوصیات مواد و ابعاد آنها می‌تواند موجب نشت آب در محل اتصال میل لنگ شود.

در هنگام نصب و سوار کردن بوش‌های نوع تر (آبرو) درون بلوک سیلندر، این نکته اهمیت دارد که عایق لاستیکی (اورینگ) که خواه بر روی بوش سیلندر وخواه بر روی بلوک نصب گردیده است، نباید در معرض تغییر شکل قرار گیرد. در صورت لزوم برای جلوگیری از اینگونه تغییر شکل‌ها، می‌توان از صابون مایع و روان کننده‌های مشابه استفاده نمود.

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید